Het coöperatief aandeel ARCOFIN in een notedop.

Een deel van het maatschappelijk kapitaal van de coöperatieve vennootschap ARCOFIN is samengesteld uit coöperatieve aandelen op naam van particuliere vennoten.

Hieronder een overzicht van de voornaamste kenmerken van deze coöperatieve aandelen.

 

 

KENMERKEN

Structuur vennotennummer

0/0xxxxxx/xx

KAPITAAL

Nominale waarde

24,80 EUR

Materiële vorm

Geen fysieke aandelen

Onderschrijving periode

Slechts mogelijk na beslissing van de Raad van Bestuur
Momenteel is het kapitaal gesloten en het zal hoogst waarschijnlijk niet meer opengesteld worden voor particulieren

Onderschrijving bedrag

Min: 1 aandeel - Max.: 50 aandelen

Bijstorting

Slechts mogelijk na beslissing van de Raad van Bestuur
Momenteel is het kapitaal gesloten en het zal hoogst waarschijnlijk niet meer opengesteld worden voor particulieren

Uittreding periode

Jaarlijks van 1/01 t.e.m. 30/06

Uittreding bedrag

Volledig of gedeeltelijk ontslag mogelijk

Overdracht bij overlijden

Ja, volgens statutaire modaliteiten

COOPERATIEF DIVIDEND

Boekjaar

van 1/01 t.e.m. 31/12

Percentage

Ieder jaar te beslissen door de Algemene Vergadering op basis van het jaarresultaat
Laatste boekjaar (###laatsteboekjaar_arcofin###) : ###dividend_arcofin###

Berekeningswijze

Pro rata per dag

Wijze van toekenning

Uitbetaling op een door de vennoot opgegeven Belgische bankrekening

Tijdstip van toekenning

Algemene Vergadering: statutair voorzien op de laatste vrijdag voorafgaand aan 20 maart

Tijdstip van uitbetaling

Laatste werkdag van april

FISCAAL STATUUT

Roerende voorheffing

Coöperatieve aandelen vóór 01/01/1994: 25%
Coöperatieve aandelen vanaf 01/01/1994: 15%

Vrijgesteld tot 170,00 EUR

Personenbelasting

Vrijgesteld van aangifte tot 170,00 EUR per belastingplichtige